Informatie

Informatie

Snel naar

 Ga direct naar een van de onderwerpen.

Uw coach: Moniek van den Ende

Coach en huisarts

Ik ben ruim 38 jaar huisarts geweest waarvan de laatste 20 jaar in een duo praktijk. In juli 2021 ben ik gestopt als huisarts en werk ik alleen nog als coach, supervisor, intervisiebegeleider, gespreksleider visitatie en begeleid ik teams. Naast mijn werk als huisarts heb ik jarenlang onderwijs gegeven aan de UvA aan medisch studenten. De laatste jaren was ik docent aan de VU bij de huisartsopleiding en was ik huisartsopleider. Ruim 20 jaar ben ik SCEN-arts geweest. In 2009 startte ik met de kaderopleiding supervisie & coaching van het NHG. Sindsdien ben ik werkzaam als coach en supervisor.

Vanuit mijn affiniteit met het begeleiden van artsen en studenten ben ik de NHG-kaderopleiding supervisie&coaching gaan doen en ben in 2011 geregistreerd als coach en supervisor zowel bij het NHG als bij LVSC.
Inmiddels heb ik een goed lopende coachingspraktijk
Ik ben actief in het bestuur van Coaches voor Medici.

Mijn werkwijze is samen zoeken naar je knelpunten en je krachten door zonder oordelen te luisteren, de juiste vragen te stellen, te spiegelen, te confronteren en te structureren. Vanuit een wederzijds vertrouwen en respect.

Men omschrijft mij als: op treffende wijze tot de kern van de zaak komen, betrokken, inspirerend, ervaren, rustig, veilig.

Artikelen

(Begeleide) intervisie
Praten over problemen in het werk en steun ondervinden van collega’s zijn mede de aanzet voor het ontstaan van intervisie. Deze bijdrage begint met de ontstaansgeschiedenis van intervisie, vervolgens wordt beschreven wat intervisie precies is en welke methoden er worden gebruikt. Wat levert het eigenlijk op? Ten slotte komt aan de orde wat er is nodig om een goedlopende intervisiegroep te vormen.

‘Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet.’ Marten Bos

Download hier de PDF

Doelgroepen

  • Artsen: huisartsen, specialisten, aios
  • Teams in huisartspraktijken
  • Paramedici

Individuele begeleiding, begeleiding van intervisie- en supervisiegroepen en teamcoaching.
Ik werk in verschillende ziekenhuizen met intervisiegroepen.

Algemene informatie

Intake

Het intake gesprek is geheel vrijblijvend.
Als we doorgaan met het traject dan geldt dit als eerste sessie.

Accreditering

Alle vormen van begeleiding voor huisartsen vallen onder geaccrediteerde nascholing met een punt per contactuur.
Begeleide intervisie is geaccrediteerd voor huisartsen en specialisten als toetsgroep-nascholing.

Contact

Via het contact formulier op deze website
Telefoon: 06-36158886
E-mail: info@moniekvandenende.nl

Tarieven

Voor begeleide intervisie en teamcoaching wordt voorafgaand een tarief afgesproken.
Voor individuele begeleiding wordt 110 euro per uur berekend.
Afhankelijk van de draagkracht kan dit bedrag naar beneden bijgesteld worden.
Coaching en intervisiebegeleiding zijn volledig aftrekbaar van de belasting als nascholing.

Annuleren

Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur van te voren.
Daarna worden de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en conformeer mij aan hun gedragscode en klachtenregeling.
Tevens ben ik lid van Coaches voor Medici.

Algemene voorwaarden

Zie hier voor de Algemene voorwaarden.

Contact

Contactgegevens

‘t Ven 1
1115 HA Duivendrecht

T: 06-36158886
E: info@moniekvandenende.nl
L: linkedin.com/moniekvandenende

Route

Contact

    Skype

    Voor sommige coaching trajecten kan Skype een welkome aanvulling vormen. In overleg wordt gebruik gemaakt van dit medium.