Begeleidingsvormen

Snel naar

Kies hieronder de begeleidingsvorm van je interesse om er direct heen te springen.

Individuele coaching

peterb-mvde-praktijk_tvde201609_def_038_b

Heb je het gevoel dat je onvoldoende uitgedaagd word op je werk? Wil je kijken naar de balans tussen privé en werk? Vraag je je af waarom het werk je zoveel energie kost in plaats van dat het oplevert?

Coachen is leren anders kijken, je bewust te worden van hoe jij de dingen doet door aandacht, erkenning en ruimte voor je eigen denkprocessen. Het helpt je uit je oude gedrags-, denk- en voelpatronen te stappen. Coaching leidt tot persoonlijke en/of professionele groei.

In de coaching maak ik gebruik van verschillende werkvormen en technieken. Methodieken die ik o.a. gebruik : kernkwadranten, werken met beelden, Covey, oplossingsgericht- en provocatief coachen en systemisch werk.

Coachvragen kunnen zijn:

 • Hoe kan ik weer meer energie uit mijn werk/opleiding halen in plaats van erin te stoppen?
 • Hoe zorg ik voor een goede werk-privé balans?
 • Hoe kan ik beter grenzen stellen?
 • Hoe ga ik om met tijdsdruk?
 • Wat wil ik écht in mijn leven en mijn werk?

Het kan gaan over samenwerking, communicatieve vaardigheden, timemanagement, leiderschap, hanteren van conflicten.
Een coachingstraject bestaat meestal uit vier tot acht gesprekken.

Intervisie

Wil je je deskundigheid onderhouden en reflecteren op je rol als professional, de manier waarop je communiceert en hoe je als persoon in het vak staat en dit samen met collega’s, dan is intervisie een mogelijkheid.

In intervisie kan je je gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. Het is een gestructureerd overleg. Je leert van je eigen ervaringen en die van anderen. Je reflecteert op je eigen handelen en door dit systematisch te analyseren en evalueren kom je op een hoger niveau van professioneel handelen en kun je ander gedrag ontwikkelen.

Ik begeleid en bewaak het proces en breng verdieping aan. Door een ingebrachte situatie meer inzichtelijk te maken, maak ik gebruik van modellen.

Uit onderzoek blijkt dat intervisie onder andere meer werkplezier, meer regie in de spreekkamer, betere communicatie op het werk oplevert.

Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 personen en komt eens per 6 -8 weken bij elkaar.

peterb-mvde-praktijk_tvde201609_def_013

Supervisie

Heb je behoefte aan stil te staan, te reflecteren op je eigen professionele handelen?
Hoe houd ik het leuk in het werk? Hoe ga ik om met lastige situaties met collega’s of patiënten?

Het is een manier om stil te staan bij en inzicht te krijgen in je eigen professionele functioneren.

Je leert met een helicopterview naar je eigen handelen, denken en voelen in een bepaalde situatie te kijken. Wat zijn jouw normen en waarden. De inzichten die jou dit oplevert ga je uitproberen in de praktijk en wordt in de volgende bijeenkomst besproken.

Leerthema’s kunnen zijn:

 • Eisen van en aan jezelf
 • Balans privé/werk
 • Omgaan met onzekerheid
 • Omgaan met conflicten
 • Loslaten
 • Samenwerken
 • Socialisatie

Supervisie kan individueel gegeven worden of in kleine groepjes maximaal
drie personen. Bij de start maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten.
Eenmaal per twee weken een uur voor individuele supervisie en twee uur voor groepssupervisie.

Teamcoaching

Samenwerken in teams kan veel energie opleveren.
Maar hoe komt het dat teamprocessen nog al eens stagneren?
Wanneer vraag je een teamcoach?
 • Bij het opzetten van een nieuw team zoals het samengaan werken in een HOED
 • Bij veranderingen in een team
 • Bij conflicten, gebrekkige communicatie of ontevredenheid die kunnen spelen in een team
 • Wanneer de werkdruk te hoog is in een team
 • Wanneer zaken in een team niet uitgesproken worden, oud zeer wat er nog ligt.

 

Een teamcoachingtraject is maatwerk. Meestal begin ik met een intakegesprek met de aanvrager en afhankelijk van de coachingsvraag met individuele gesprekken met teamleden. Na de analyse kunnen individuele en groepsgesprekken volgen, observaties van teamvergaderingen, intervisiebijeenkomsten, een passend trainingsprogramma voor het gehele team en een evaluatie.

De leden worden zich bewust van hun rollen, communicatie, taken en verantwoordelijkheden. Doelstelling is om de samenwerking te verbeteren.

peterb-mvde-praktijk_tvde201609_def_001

Loopbaancoaching

peterb-mvde-praktijk_tvde201609_def_037_b

Vraag je je af of je nog wel op de goede plek zit, de juiste opleiding hebt gekozen of mis je de uitdaging in je werk? Zou je eigenlijk iets heel anders willen?

Er zijn momenten in je leven dat de wens in je opkomt om eens stil te staan bij je loopbaan of het functioneren daarin.

Het is goed om aan zo’n verlangen gehoor te geven en de kans te pakken om je te heroriënteren. Ik kan je daarbij begeleiden door middel van een loopbaantraject of coachingsgesprekken.

Meestal zijn vier tot zes gesprekken genoeg om er achter te komen wat je wilt.

Gespreksleider visitatie

IF-H (Individueel Functioneren Huisartsen)
Wat betekent visitatie voor je als huisarts?

“Een stimulerende manier om je eigen professionele handelen te evalueren en feedback op te krijgen”

“Inspiratie om te leren en verbeteren”

Als gespreksleider bespreek ik met je de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek.

De voorbereiding, het voorbereidingsgesprek en de verslaglegging duren samen maximaal 3 uur.

Informatie over visitatie op https://mijnvisitatie.nl.

peterb-mvde-praktijk_tvde201609_def_006